• بایگانی ها

روز پزشک مبارک باد

 بر شما که قدم و نفس هر روزتان امیدبخش کاستن رنج‌ها و بیدارخوابی شبانه‌تان التیام بخش دردهاست،
روز پزشک مبارک!

سازمان نظام پزشکی لاهیجان- سیاهکل

Contact Us