فعالیت سایت سازمان نظام پزشکی لاهیجان و سیاهکل با نشانی www.lahijan-mc.ir از سر گرفته شد.…