انجمن جمعیت مامایی شرق گیلان به عنوان شعبه‌ای از انجمن مامایی ایران از سال ۱۳۸۰ در شرق گیلان تاسیس شد و در زمینه امور صنفی و آموزشی فعالیت دارد.