یرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در بخش های عمومی، عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی و سازمانهای بیمه گر برای اجرا توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است.

بر این اساس کلیه ارایه دهندگان خدمات سلامت در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی از تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ موظف به اجرای ویرایش جدید این کتاب هستند. در ويرايش سوم تغييرات مهمي نسبت به ورژن قبلي انجام گرفته است.
فایل ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات را می توانید از لینک زیر دریافت کنید:

دانلود کتاب ارزش نسبی خدمات- ویرایش سوم ۱۳۹۶  (مشاهده)

دانلود کتاب ارزش نسبی خدمات-۱۳۹۳