انجمن پزشکان عمومی لاهیجان، سیاهکل، آستانه و کیاشهر
انجمن جمعیت مامایی شرق گیلان
انجمن دندانپزشکان ایران- گیلان، دفتر نمایندگی لاهیجان