♦ مراسم بزرگداشت زنده‌یاد دکتر علیرضا وارسته
رییس فقید سازمان نظام پزشکی لاهیجان- سیاهکل
• ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۵/۱۱
• سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی لاهیجان

آدرس: لاهیجان، خیابان ۲۲ آبان، کوچه امداد ۱۵، سازمان نظام پزشکی لاهیجان- سیاهکل
تلفن تماس: ۷۵۲۰ ۴۲۲۳ ۰۱۳